tel. +48 17 748 32 20
tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Nasze motto

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż”

                           Janusz Korczak

REKRUTACJA 2021

OSTATNI TERMIN NA ZAPIS DZIECKA - 15.III, godz. 15.00

 

Rekrutacja dla dzieci nowych na rok szkolny 2021/2022 będzie odbywać się drogą elektroniczną od dnia 1 marca do dnia 15 marca przez stronę Vulcan „Nabór do przedszkola”(link do strony naboru: https://naborp-kandydat.resman.pl/rzeszow)

Wypełniony on-line, wydrukowany i podpisany przez oboje Rodziców formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentami potwierdzającymi dane zamieszczone we wniosku należy złożyć do dyrektora przedszkola pierwszej preferencji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2021 r. do godz.15.00.

W tym roku wniosek można złożyć także elektronicznie. Warunkiem skorzystania z tej metody jest posiadanie przez przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów Profilu zaufanego lup podpisu kwalifikowanego. Ponadto do składanego wniosku należy dodać wszystkie wymagane załączniki w postaci elektronicznej. Załączniki można dodać w formie zdjęcia lub skanu w formatach: jpg, gif lub pdf.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA i są na bieżąco uaktualniane.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.