tel. +48 17 748 32 20
tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Nasze motto

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż”

                           Janusz Korczak

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W GR. II

do 15 lutego włącznie

 

W związku ze stwierdzeniem pozytywnego wyniku testu w kierunku Covid-19 u jednego z dzieci zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie ZAWIESZA SIĘ zajęcia w grupie II w Przedszkolu Publicznym Nr 6.                               

 

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) czasowo: od dnia 12 lutego 2021 r. (piątek) do dnia 15 lutego 2021 r. (poniedziałek) zawiesza się zajęcia stacjonarne w grupie II.

 

Zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne zostają zawieszone za zgodą organu prowadzącego, po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z dnia 11.02.2021 r. z powodu zagrożenia dla zdrowia dzieci wynikającego z aktualnej sytuacji epidemicznej.

 

 Decyzją Sanepidu dzieci z gr. II zostały objęte kwarantanną do 15 lutego włącznie.

 

wicedyr. Ewa Bartkowicz